ஐசிடி

அனைத்து குறைகளுக்கும் துரிதமாக தீர்வு காணப்பட வேண்டும்
அனைத்து குறைகளுக்கும் துரிதமாக தீர்வு காணப்பட வேண்டும்
கர்நாடகம், மகாராஷ்டிரம், உத்தர பிரதேசம், திரிபுரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் செயல் படுத்தப்பட்டு வரும் கல்வி, மருத்துவம், ரயில்வே, உள்க்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறுதுறைகள் சார்ந்த திட்டங்களின் நிலை குறித்த மாதாந்திர ஆய்வை, பிரதமர் தில்லியில் இருந்தபடி, ......[Read More…]