ஐடி துறை

இந்தியாவில் ஐடி துறையை மேம்படுத்த புதிய அதிரடி நடவடிக்கை
இந்தியாவில் ஐடி துறையை மேம்படுத்த புதிய அதிரடி நடவடிக்கை
இந்தியாவில் ஐடி துறையை மேம்படுத்த, அரசாங்கம் ஒருபுதிய அணுகுமுறையை மத்திய அரசு புதிய அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. ஐ.டி துறையில் இந்தியாவை மேம்படுத்த அரசாங்கம் ஒருபுதிய அணுகுமுறையை கொண்டுவந்துள்ளது. அதை பிரதமர் மோடியே தெரிவித்தார். இந்தியாவை ......[Read More…]

November,6,20, ,