ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில்

இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சபையில் தீர்மானம்
இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சபையில் தீர்மானம்
ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியாவை நிரந்தர-உறுப்பினராக சேர்த்து கொள் ஆதரவு தெரிவித்து அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் சபையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற பட்டுள்ளது  மேலும் நிரந்தர உறுப்பினராக சேர்த்துக்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை ஐநா சபை எடுக்க வேண்டும் என ......[Read More…]