ஐந்தாண்டு திட்ட

நிலக்கரி  , எரிவாயு  பற்றாக்குறை காரணமாக  ரூ.1 லட்சம் கோடி முடக்கம்
நிலக்கரி , எரிவாயு பற்றாக்குறை காரணமாக ரூ.1 லட்சம் கோடி முடக்கம்
நிலக்கரி மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போன்ற எரிபொருள்களுக்கு பற்றாக்குறை நிலவுவதால் மின் உற்பத்தி துறையில் ரூ.1 லட்சம் கோடி மதிப்பிற்கான முதலீடுகள் முடங்கிப் போயுள்ளதாக தெரிகிறது.நிலக்கரி பற்றாக்குறையால் சுமார் 25,000 மெகா வாட் உற்பத்தி ......[Read More…]