ஒடிஸா

பிஜு பாபுவை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்த வேண்டுமானால், ஒடிஷாவில் மாற்றம் வரவேண்டும்
பிஜு பாபுவை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்த வேண்டுமானால், ஒடிஷாவில் மாற்றம் வரவேண்டும்
நான் ஒடிஸா மாநிலத்துக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யவேண்டும் என்று விரும்பினால், எனக்கு இங்கிருந்து பா.ஜ.க சார்பில் எம்பி.க்கள் வேண்டும். ஒடிஸாவிலிருந்து தில்லிக்கு நேரடியான இணைப்புவேண்டும். எனக்கு இங்கிருந்து 21 தாமரைகளை மலரச்செய்து அனுப்புங்கள். ......[Read More…]