ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு

ஒரே நாடு , ஒரே ரேஷன் கார்டு
ஒரே நாடு , ஒரே ரேஷன் கார்டு
ஒரே நாடு , ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டத்தில் தமிழகம் இணையக் கூடாது! மு.ஸ்டாலின். * பொது விநியோக திட்டத்திற்காக மத்திய அரசு உணவு தானிய கொள்முதல் செய்கிறது. கொள்முதல் விலையை விட குறைந்த விலையில் மாநிலங்களுக்கு வழங்குகிறது. அதற்காக ......[Read More…]