ஒற்றுமை சிலை

நாட்டின் பெரும் நபர்களை நினைவு கூறுவது ஒரு குற்றமா?
நாட்டின் பெரும் நபர்களை நினைவு கூறுவது ஒரு குற்றமா?
வல்லபாய் படேல் சிலையை பிரதமராக திறப்பதில் பெருமைகொள்கிறேன். சிலையை நிறுவ திட்டமிட்டபோது நான் பிரதமராவேன் என்று நினைக்க வில்லை. குஜராத் மாநிலத்தில் உலகிலேயே மிக உயரமான சிலையான இரும்புமனிதர் சர்தார் வல்லபாய் படேலின் சிலையை பிரதமர் ......[Read More…]