ஒற்றுமை யாத்திரை

நாடுமுழுவதும் “ஒற்றுமை யாத்திரை” கொண்டாட பட்டது
நாடுமுழுவதும் “ஒற்றுமை யாத்திரை” கொண்டாட பட்டது
நாடு சுதந்திரம் அடைந்த போது, பல்வேறு மாகாணங்களாக பிரிந்திருந்த தேசத்தை ஒருங்கிணைத்து, ஒன்றுபட்ட இந்தியாவாக உருவாக்கிய பெருமை சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலையே சேரும். இதன் காரணமாகவே அவர், இந்தியாவின் முதல் "இரும்பு மனிதர்" என அழைக்கப் ......[Read More…]