ஒளி

ரயில்வே நிலையங்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சக்தி; ம.பி  அரசு
ரயில்வே நிலையங்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சக்தி; ம.பி அரசு
ம.பி மாநில அரசு, மாநிலத்தில் இருக்கும் 5 ரயில்வே நிலையங்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சக்தி மூலம் மின்சாரம்வழங்க தீர்மானித்திருக்கிறது . இதன்மூலம், மின்வாரியத்திற்கு தற்போது மாதத்துக்கு ரூ. 40 ஆயிரம் ......[Read More…]