ஓவாஸி

மத மோதலை தூண்டும் வகையில் பேசிய ஓவாஸி இன்று கைது
மத மோதலை தூண்டும் வகையில் பேசிய ஓவாஸி இன்று கைது
மத மோதலை தூண்டும் வகையில் பேசி ஆந்திராவில் பெரும் பரபரப்பை உருவாக்கிய மஜ்லிஸ் கட்சி எம்.எல்.ஏ.வான ஓவாஸி இன்று கைதுசெய்யப்பட்டார்.போலீசை 15 நிமிடம் அமைதியா இருக்க வைத்தால் நான் ......[Read More…]

January,8,13,