கடும் விமர்சனம்

கடும் விமர்சனங்களுக்கு அதேபாணியில் பதிலளிக்க வேண்டாம்
கடும் விமர்சனங்களுக்கு அதேபாணியில் பதிலளிக்க வேண்டாம்
சமூக ஊடகங்களில் எதிர் மறையாக வைக்கப்படும் கடும் விமர்சனங்களுக்கு அதேபாணியில் பதிலளிக்க வேண்டாம், அதைப் புறக்கனிங்கள் என்று டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டத்தின் செயற் பாட்டாளர்களிடம் பிரதமர் மோடி கேட்டு கொண்டுள்ளார். ...[Read More…]