கண் மருத்துவமனை

எச்சரிக்கை… நீங்கள் பார்வையை இழந்துகொண்டிருக்கிறீர்கள்….!
எச்சரிக்கை… நீங்கள் பார்வையை இழந்துகொண்டிருக்கிறீர்கள்….!
லண்டன் மூர்ஃபீல்ட்ஸ் கண் மருத்துவமனைக்கு வந்த 20 மற்றும் 40 வயதுடைய இரு பெண்கள், கடந்த சில நாட்களாக தங்களது கண்பார்வை மங்கி வருவதாக மருத்துவரிடம் கவலையுடன் தெரிவித்தனர். இருவரிடமும் நீண்ட நேரம் விசாரித்தார் மருத்துவர். ......[Read More…]