கபினி அணை

கபினி அணை நிரம்பி விட்டதால் காவிரி கரையில் வெள்ள அபயம்
கபினி அணை நிரம்பி விட்டதால் காவிரி கரையில் வெள்ள அபயம்
கபினி அணை நிரம்பி விட்டதால், அணை முழுமையாக திறக்கப்பட்டு விட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது , எனவே, காவிரி கரை ஓரமாக வாழும் மக்கள் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு செல்லுமாறு ...[Read More…]

August,11,12,