கப்பல் போக்கு வரத்து சேவை

இந்தியா இலங்கைக்கு இடையேயான கப்பல் போக்கு வரத்து சேவைகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்
இந்தியா இலங்கைக்கு இடையேயான கப்பல் போக்கு வரத்து சேவைகள் விரைவில் தொடங்கப்படும்
இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான பயணிகள் கப்பல்சேவை விரைவில் தொடங்கும் சாத்தியக் கூறுகள் இருப்பதாக இருதரப்பு அதிகாரிகளும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். தூத்துக்குடி – கொழும்பு மற்றும் இராமேஸ்வரம் – தலை மன்னார் இடையேயான கப்பல் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட புதிய ......[Read More…]