கம்பெனி

கம்பெனி பதிவேட்டில் இருந்து மேலும் 1.2 லட்சம் நிறுவன ங்களை நீக்க மத்திய அரசு முடிவு
கம்பெனி பதிவேட்டில் இருந்து மேலும் 1.2 லட்சம் நிறுவன ங்களை நீக்க மத்திய அரசு முடிவு
கம்பெனி பதிவேட்டில் இருந்து மேலும் 1.2 லட்சம் நிறுவன ங்களை நீக்க மத்திய அரசு முடிவுசெய்துள்ளது. கருப்பு பண மீட்பு நடவடிக்கைகளின் ஒருபகுதியாக, செயல்படாத நிறுவனங்கள் மீது மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துவருகிறது. குறிப்பாக  ......[Read More…]