கம்மினிஸ்ட் கட்சி

சீன கம்மினிஸ்ட் கட்சி என்பது ஒரு மாபியா கும்பல்
சீன கம்மினிஸ்ட் கட்சி என்பது ஒரு மாபியா கும்பல்
சீன பொருட்களை நாம் புறக்கணிக்கவேண்டும் எனும் குரல் வெகுநாட்களாகவே ஒலித்துவரும் வகையிலே சீன பொருட்களை புறக்கணிப்பது சாத்தியமா? அவசியமா? முடியுமா என பார்க்கவேண்டும். போகும் முன்னர் நாம் சில பல அடிப்படை விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள ......[Read More…]