கராச்சி

கராச்சியில் நடந்த தாக்குதலுக்கு நான் வருந்துகிறேன்
கராச்சியில் நடந்த தாக்குதலுக்கு நான் வருந்துகிறேன்
பாகிஸ்தானின் கராச்சியில் ஷியாபிரிவு முஸ்லிம்கள் வந்து கொண்டிருந்த பேருந்துக்குள் புகுந்த தரீக்-இ-தலிபான் என்ற பயங்கரவாத அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் திடீர் என அவர்கள்மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர். ...[Read More…]