கரிப்கல்யாண்

புதிய திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கூடாது
புதிய திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு கூடாது
கரிப்கல்யாண் யோஜனா, ஆத்ம நிர்பர்பாரத் ஆகிய திட்டங்களை தவிர புதிய திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யக் கூடாது என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது... இந்தியாவில் கொரோனா வழக்குகள் அதிகரித்து வருவதால், ஒருவருடத்திற்கு புதிய அரசாங்க திட்டங்கள் ......[Read More…]