கரும்பு சாகுபடி

பதநீரிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்க விவசாயிகள் முன்வர வேண்டும்
பதநீரிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்க விவசாயிகள் முன்வர வேண்டும்
கரும்பு சாகுபடிக்கு அதிகம் தண்ணீர் தேவைப் படுவதால் பதநீரிலிருந்து சர்க்கரை தயாரிக்க விவசாயிகள் முன்வர வேண்டும் பனை மரம் வளர்ப்பிற்கு தண்ணீர் தேவை யில்லை , கரும்பு ஆலைகள் ஆதிக்கத்தால் பதநீர் சர்க்கரை தயாரிப்பு தொழில் ......[Read More…]