கரும்பு விவசாயி

கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ரூ.3,500 கோடி நிதியுதவி
கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ரூ.3,500 கோடி நிதியுதவி
கரும்பு விவசாயிகளுக்கு ரூ.3,500 கோடி நிதியுதவிவழங்க பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மத்திய அமைச்சரவைக்குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நாட்டில் தற்போது, 5 கோடி கரும்பு விவசாயிகளும், அவர்களைச் சார்ந்தவர்களும் உள்ளனர். மேலும், 5 லட்சம் தொழிலாளர்கள் கரும்பாலைகளிலும், அதுதொடர்பான ......[Read More…]