கறுப்பு ஆடு

வருமான வரி விலக்கு பெறும் கறுப்பு ஆடு அறக்கட்டளைகளை களையெடுக்க மத்திய அரசு உத்தரவு
வருமான வரி விலக்கு பெறும் கறுப்பு ஆடு அறக்கட்டளைகளை களையெடுக்க மத்திய அரசு உத்தரவு
வருமான வரிவிலக்கு பெறும் அறக்கட்டளைகள், தொண்டு நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு வரும்பணத்தை முறையாக செலவுசெய்கின்றவா என்று கண்டுபிடித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்பணியில் ஈடுபடுமாறு வருமான வரித் துறைக்கு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. ...[Read More…]

June,10,15,