கற்பழித்துக் கொலை

தனது 5வயது மகளையே   கற்பழித்துக் கொன்ற சவூதி மத போதகர்
தனது 5வயது மகளையே கற்பழித்துக் கொன்ற சவூதி மத போதகர்
சவூதியில் பிரபல மத போதகரான பஹ்யான்அல் கம்தி தனது 5வயது மகளை கற்பழித்துக் கொலைசெய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்ப்படுத்தியுள்ளது. ...[Read More…]