கற்ப்பக விருச்சம்

கற்ப்பக விருச்சம் தான் நம் இயக்கம்
கற்ப்பக விருச்சம் தான் நம் இயக்கம்
ஒரு மன்னன் ,அண்டை நாட்டு மன்னன் தன்மீது போர் தொடுத்ததில் தோற்றுப் போனான் .நிராதரவாக காட்டுக்குள் விரட்டப்பட்டான் .காயமுற்ற உடலுடன் ,கிழிந்த ஆடைகள் ,கலைந்த உடல் , பசித்த வயிற்றுடன் காட்டுக்குள் நடந்தான் ......[Read More…]