கலப்படம்

“தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா”
“தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா”
ஒரு கிலோ மிளகாய் ரூ.120 ஆனால் மிளகாய்ப்பொடி ரூ.80...? தோராயமாக மூன்றரைக் கிலோ கடலைப் பருப்பு போட்டால் தான் ஒரு லிட்டர் கடலை எண்ணெய் கிடைக்கும்.... ஒரு கிலோ கடலைப் பருப்பு சராசரியாக ரூ.45 ஆனால், ......[Read More…]