கலைஞர் தொலைக்காட்சியின் சொத்துக்களை

கலைஞர் டிவியின்  சொத்துக்களை  ஜப்தி  செய்யும்  நடவடிகையில்  அமலாக்க  பிரிவு
கலைஞர் டிவியின் சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யும் நடவடிகையில் அமலாக்க பிரிவு
கலைஞர் கலைஞர் தொலைக்காட்சியின்  சொத்துக்களை ஜப்தி செய்யும் நடவடிகையில் அமலாக்க பிரிவு இறங்கியுள்ளது . கலைஞர் டிவிக்கு சொந்தமான ரூ.215கோடி மதிப்புடைய  சொத்துக்களை பணமோசடி சட்டபிரிவின் கீழ் ஜப்திநடவடிக்கை மேற்கொள்ள ......[Read More…]