கல்பசார்

திரு நரேந்திர மோடியின் அருமையான திட்டம் “கல்பசார் பல்நோக்கு திட்டம்”
திரு நரேந்திர மோடியின் அருமையான திட்டம் “கல்பசார் பல்நோக்கு திட்டம்”
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய அணை "பக்ரானங்கல்" இது ஆசியாவின் மிகப் பெரிய அணைகளில் முன்னணியில் உள்ளது. இது தவிர இந்தியா முழுவதும், ஆயிரக்கணக்கான அணைகள், -- இவைகள் அனைத்திலும் இருக்கும் நீரை ஒரே அணையில் சேமிக்க ......[Read More…]