கல்லணை

பாறைகளின்மேல் பாறையைப் போட்டு கட்டிய அணைதான் கல்லணை
பாறைகளின்மேல் பாறையைப் போட்டு கட்டிய அணைதான் கல்லணை
பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழகத்தை ஆண்ட கரிகாலசோழன் காவிரியில் அடிக்கடி பெருவெள்ளம் வந்து மக்கள் துயரப் பட்டதைக் கண்டு அதைத் தடுக்க காவிரியில் ஒருபெரிய அனையைக் கட்ட முடிவெடுத்தான். ...[Read More…]

நமது சாஸ்திரங்களில் இல்லாத அறிவியல் எதுவுமே இல்லை
நமது சாஸ்திரங்களில் இல்லாத அறிவியல் எதுவுமே இல்லை
வேதாந்தம் உலகமேமாயை என்கிறது. அதனால் உலகவாழ்க்கைக்கு உதவுகிற விஷயங்களில் இந்தியர்களுக்கு அக்கறையேகிடையாது. சயன்ஸ், டெக்னாலஜி, மருத்துவம் , என்ஜினியரிங் எல்லாம் மேல் நாட்டிலிருந்து தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறது என்று சில வெள்ளைக்காரர்கள் மருத்துவம் ......[Read More…]