கல்லூரி விழா

நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துவிட்டால் , விழித்து கிளம்புங்கள், முன்னே வாருங்கள் வழிப்பிறக்கும்
நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துவிட்டால் , விழித்து கிளம்புங்கள், முன்னே வாருங்கள் வழிப்பிறக்கும்
டில்லியில் நேற்று நடைபெற்ற தனியார் கல்லூரி விழா ஒன்றில் கலந்து கொண்ட மோடி, இளைஞர்களிடம் உரையாற்றினார். நாடு முழுவதிலிருந்தும் சுமார் 8000 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அதற்க்கு தனக்கே உரிய முறையில் ......[Read More…]