கல்வி நிறுவனங்களில்

கல்வி நிறுவனங்களில் 5 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்
கல்வி நிறுவனங்களில் 5 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும்
மத்திய ஆயுத போலீஸ் படைகளில் பணிபுரிபவர்களின் குழந்தைகளுக்கு அரசின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் மேலாண்மை கல்வி_நிறுவனங்களில் 5 சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. ...[Read More…]