கழிப்பறை

2 லட்சம் கிராமங்களில் கழிப்பறைகள் இல்லை
2 லட்சம் கிராமங்களில் கழிப்பறைகள் இல்லை
2 லட்சம் கிராமங்களில் அனைத்துவீடுகளிலும் கழிப்பறைகள் இல்லை என மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிபரங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 2019-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்குள் தூய்மை இந்தியாதிட்டத்தின் கீழ் திறந்தவெளியில் மலம் கழிப்பதை முடிவுக்கு கொண்டுவர மத்திய ......[Read More…]

June,20,17,
கழிப்பறைகள் பயன்பாட்டை நாட்டுமக்களிடையே பழக்கமாக மாற்றவேண்டும்
கழிப்பறைகள் பயன்பாட்டை நாட்டுமக்களிடையே பழக்கமாக மாற்றவேண்டும்
கழிப்பறைகள் பயன்பாட்டை நாட்டுமக்களிடையே பழக்கமாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளுக்கு மாநில அரசுகள் முன்னுரிமை தர வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. ...[Read More…]