கழிவுகளை அகற்றும்

கைகளால் கழிவு அகற்றும்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவரின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவியாக ரூ.40,000
கைகளால் கழிவு அகற்றும்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவரின் குடும்பத்துக்கு நிவாரண உதவியாக ரூ.40,000
மனிதர்கள் கைகளால் கழிவுகளை அகற்றும் அவலத்தை முற்றிலும் ஒழிப்பதற்காக, அந்நபரின் குடும்பத்துக்கு ரூ.40,000 நிவாரண உதவிவழங்கப்படும். ஆனால், இது குறித்த தகவல்களை ஒரு சில மாநிலங்களே அளித்துள்ளன என்று மத்திய சமூக நீதித் ......[Read More…]