கழுதை

கழுதைகள் தங்கள் எஜமானருக்கு விசுவாசமாக இருக்கும்
கழுதைகள் தங்கள் எஜமானருக்கு விசுவாசமாக இருக்கும்
403 தொகுதிகளை கொண்ட உத்தரபிரதேச சட்ட சபைக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப் படுகிறது. இது வரை 3 கட்டதேர்தல் முடிந்துவிட்டது. 4-வது கட்ட தேர்தல் இன்று நடக்கிறது. இதில் உத்தரபிரதேச மக்கள் ஆர்வமுடன் ......[Read More…]