கஸ்தூரி ரங்கன்

நிறைய மொழி மூளைவளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
நிறைய மொழி மூளைவளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு அறிக்கை தயாரிப்புகுழு தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன் தினசரி நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அளித்துள்ள பேட்டியில், கல்விகற்பதை மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக மாற்றுவோம் எனக் கூறியுள்ளார். இந்த மொழியைதான் கற்க வேண்டும் என அழுத்தம் ......[Read More…]