காங்கிரசின் போலி முகம்

முஸ்லீம்களை ஓட்டு வங்கிகளாகவும் ..இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவும் நடத்தும் காங்கிரசின்   போலி முகம்
முஸ்லீம்களை ஓட்டு வங்கிகளாகவும் ..இரண்டாம் தர குடிமக்களாகவும் நடத்தும் காங்கிரசின் போலி முகம்
மராட்டிய மாநிலம் "தூலே" வில் துப்பாக்கிசூடூ நடத்தில் 6 முஸ்லீம்களை கொன்றது காங்கிரஸ் அரசு.. இது பற்றி ஏற்கனவே ஒரு பதிவு எழுதியாகிவிட்டது. இப்போது மீண்டும் "தொடர்வதற்கு"க் காரணம் 3 மனித உரிமை ......[Read More…]