காங்கிரஸ் கூட்டணி

உங்களால் ஒரு தோற்றத்தை தான்  ஏற்படுத்த முடியும்
உங்களால் ஒரு தோற்றத்தை தான் ஏற்படுத்த முடியும்
பா.ஜ.கவை வீழ்த்த என்று சொல்லிக் கொண்டு ஒரு கூட்டணி ஆரம்பிக்கும் போதே வீழக்கூடிய கூட்டணியின் கூட்டம் இன்று டெல்லியில் நடந்திருக்கிறது! ஏதோ மிகப் பெரிய மெகா கூட்டணி பா.ஜ.கவிற்கு எதிராக உருவாகிவிட்டதை போல ஓர் ......[Read More…]