காங்கிரஸ். நரேந்திர மோடி

சமூக நீதி காத்த வீரர் – உலகத் தலைவர் நரேந்திர மோடி
சமூக நீதி காத்த வீரர் – உலகத் தலைவர் நரேந்திர மோடி
சமூக நீதி காத்த வீரர் - உலகத் தலைவர் நரேந்திர மோடி இன்று (செப்டம்பர் 17) மாண்புமிகு பாரதப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்த நாள். இந்நாளில் அவரைப் பற்றி எழுத வேண்டும் என்பதற்காக கடந்த ......[Read More…]

மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது
மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது
இந்ததேர்தலை அரசியல் படிக்கும் மாணவன் போல் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகிறேன். கற்றும்வருகிறேன். தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் பலகாங்கிரஸ் தலைவர்கள் போட்டியிலிருந்து பின் வாங்கிவிட்டனர். மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு தெரிந்துவிட்டது. ......[Read More…]