காஞ்சி மகாப் பெரியவர்

காஞ்சி மகாப் பெரியவரும் புரந்தரகேசவனும்
காஞ்சி மகாப் பெரியவரும் புரந்தரகேசவனும்
காஞ்சி மகாப் பெரியவர் அப்போது ஆந்திர மாநிலத்தில் விஜயம் செய்து கொண்டிருந்தார்; ஒரு நாள் ஒரு சிறிய கிராமத்தை தாண்டி மகாப்பெரியவர் போக வேண்டி இருந்தது ; வழியில் இருந்த அந்த கிராம ......[Read More…]