காட்சி ஊடகம்

ஒளியூடகங்களை பின்னுக்குத்தள்ளி அச்சு ஊடகங்கள் எழுச்சியடையும்
ஒளியூடகங்களை பின்னுக்குத்தள்ளி அச்சு ஊடகங்கள் எழுச்சியடையும்
தொலைக்காட்சி உள்ளிட்ட காட்சி ஊடகங்கள் தேவையற்ற விவாதநிகழ்ச்சிகளின் மூலம் செய்திகளின் கோணத்தில் இருந்து மக்களை திசை திருப்பி வருகிறது , இனி வரும் நாட்களில் ஒளியூடகங்களை பின்னுக்குத்தள்ளி அச்சு ஊடகங்கள் எழுச்சியடையும் செய்திகளுக்கும் கருத்துகளுக்கும் இடையில் ......[Read More…]