காதல்

காதல் செய் நண்பனே
காதல் செய் நண்பனே
மலரினும் மெல்லியது உருவேதும் இல்லாதது உணரிவினில் பிறந்து உன்னதம் அளித்து - உலகில் உயிரினம் வாழ்ந்திடக் காரணமானது காதல் ...[Read More…]

“காம களியாட்ட தினமா”, “காதலர் தினமா” ?
“காம களியாட்ட தினமா”, “காதலர் தினமா” ?
காதல் என்றால் என்ன ? அது ஏன் அழகான பெண்களை மட்டுமே அனைவரும் காதலிக்கிறார்கள் ? ஒரு கருப்பாயியை அல்லது குப்பாயியை பார்க்கும் போது ஏன் காதல் வருவதில்லை ? ...[Read More…]