காந்தி படம்

ரூபாய் நோட்டுகளில் மாற்றத்தை கொண்டுவர  ரிசர்வ் வங்கி பரிசீலனை
ரூபாய் நோட்டுகளில் மாற்றத்தை கொண்டுவர ரிசர்வ் வங்கி பரிசீலனை
இந்திய ரூபாய் நோட்டுகளில் 1996 ம் ஆண்டு முதல் ரூபாய் நோட்டுக்கள் அனைத்திலும் காந்தி படம் இடம்பெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் ரூபாய் நோட்டுகளில் மாற்றத்தை கொண்டுவர ரிசர்வ் வங்கி ......[Read More…]

June,17,12,