கான்கிரீட்

முடிவுரா போராட்டம் எதையும் சாதிக்காது
முடிவுரா போராட்டம் எதையும் சாதிக்காது
எனக்கு சிலகேள்விகள். முதல் நாள் என்ன கோரிக்கை.அலங்கா நல்லூரில் கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுதலைசெய் என்பது.மறுநாள் முதல்வர் வரணும் என்பது கோரிக்கை.    மூன்றாவது நாள் ஓபிஎஸ் அறிக்கைவேண்டும். அதை பார்த்து விட்டுத்தான் கலைவோம். அறிக்கை வந்தது பாலகிருஷ்ணன் ......[Read More…]