காமராஜர் துறைமுகம்

காமராஜர் துறைமுகம் வழியாக டொயோடா ஏற்றுமதி
காமராஜர் துறைமுகம் வழியாக டொயோடா ஏற்றுமதி
டொயோடா- கிர்லோஸ்கர் நிறுவனம் தங்களது வாகனங்களை காமராஜர் துறைமுகம் வழியாக ஏற்றுமதி செய்வதற்கான ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது என, காமராஜர் துறைமுக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. ...[Read More…]