காளி

போஜ சம்பூ ராமாயணம் பிறந்த கதை
போஜ சம்பூ ராமாயணம் பிறந்த கதை
உஜ்ஜயினி நகரை ஆண்டு வந்த மன்னன் போஜராஜன் என்பவன் தனது அரச சபையில் இருந்த கவிஞர் காளிதாசன். அவ்வபோது அரச சபையில் போஜராஜன் ஏதாவது கவிதைப் போல ஒன்றை கூறி அதற்கு சரியான அர்த்தம் ......[Read More…]

ஸ்ரீ  ஹரி  ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்ரம்
ஸ்ரீ ஹரி ஸ்தோத்ரம் ; அவசியம் கேட்க்க வேண்டிய விஷ்ணு பாடல் Tags; பிரம்மா பலராம ஹனுமான் துர்கா சக்தி காளி சரஸ்வதி ...[Read More…]