காவலர் வீர வணக்க நாள்

நாடு முழுவதும் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது
நாடு முழுவதும் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது
மறைந்த காவலர்களை நினைவு கூரும் வகையிலும், அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் இன்று நாடு முழுவதும் காவலர் வீர வணக்க நாள் அனுசரிக்கப்  படுகிறது. லடாக் பகுதியில் 1959-ம் ஆண்டு சீன படையினரால் கொல்லப்பட்ட காவலர்களுக்கு ......[Read More…]