காவிரி மேலாண்மை ஆணையம்

காவிரி மேலாண்மை ஆணைய ஒழுங்காற்றுக்குழு அமைப்பு
காவிரி மேலாண்மை ஆணைய ஒழுங்காற்றுக்குழு அமைப்பு
காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஒழுங்காற்றுக்குழு அமைத்து மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு மத்திய அரசிதழில் வெளியிடப் பட்டுள்ளது.  காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் தலைமையகம் புதுதில்லியில் செயல்படும் என்றும் அறிவிக்கப் பட்டுள்ளது. இருப்பினும் ......[Read More…]