காவி பயங்கரவாதம்

அந்நியனின் பார்வையும் காங்கிரஸ்ஸின் பார்வையும் ஒன்றுதானா?
அந்நியனின் பார்வையும் காங்கிரஸ்ஸின் பார்வையும் ஒன்றுதானா?
 காவி பயங்கரவாதம் காங்கிரஸின் ஊழலுக்கும் , நிவாக சீர்கேட்டுக்கும் , தேசத்தை பாதுகாக்க தவரியதிர்க்கும் எதிரான பாஜக , ஆர்.எஸ்.எஸ்,ஸின் போராட்டம். அது காங்கிரசுக்கு மட்டும் காவி பயங்கரவாதம். அன்று ஆங்கிலேயனுக்கு சுபாஸ் சந்திர ......[Read More…]