காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கு

பஞ்சாபில் கலவரத்தைத் தூண்டிவிட பாகிஸ்தான் முயற்சி
பஞ்சாபில் கலவரத்தைத் தூண்டிவிட பாகிஸ்தான் முயற்சி
கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்குமுன்னர், காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை வெளியேற்றியது போல், சீக்கியர்களை வெளியேற்றுவதற்கு பஞ்சாபில் கலவரத்தைத்தூண்டிவிட பாகிஸ்தான் முயற்சிப்பதாக மக்களவையில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. மக்களவையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற உடனடிக்கேள்வி நேரத்தின்போது பஞ்சாபில் சீக்கியர்கள் தாக்கப்படும் விவகாரம் குறித்து காங்கிரஸ் ......[Read More…]