கியாஸ் ஏஜென்சி

ஆதார் எண் கொடுக்கா விட்டால் சமையல் கியாஸ் மானியம் ரத்து
ஆதார் எண் கொடுக்கா விட்டால் சமையல் கியாஸ் மானியம் ரத்து
வங்கி மற்றும் கியாஸ் ஏஜென்சிகளிடம் செப்டம்பர்மாத இறுதிக்குள் ஆதார் எண் கொடுக்கா விட்டால் சமையல் கியாஸ் மானியம் ரத்துசெய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளது.   நாடுமுழுவதும் உள்ள சமையல் கியாஸ் வாடிக்கை யாளர்களுக்கு மத்திய ......[Read More…]