கிராமப்புறங்களில் மொபைல்போன் சேவையை

கிராமப்புறங்களில் மொபைல்போன் சேவையை விரிவுபடுத்த மத்திய அரசு தீவிரம்
கிராமப்புறங்களில் மொபைல்போன் சேவையை விரிவுபடுத்த மத்திய அரசு தீவிரம்
நாட்டில் கிராமப்புறங்களில் மொபைல்போன் சேவையை விரிவுபடுத்த மத்திய அரசு தீவிரம்காட்டி வருகிறது.தற்போது நாட்டில் 55,669 கிராமங்களில் மொபைல் நெட்வொர்க்வசதி இல்லாத நிலை காணப்படுகிறது. , விரைவில் அங்கும் மொபைல் கவரேஜை ஏற்படுத்தி அங்கு மொபைல்போன் ......[Read More…]