கிருஷ்ண பரமாத்மா

எப்படி சகாதேவன் முக்காலத்தையும்  அறிந்தான்?
எப்படி சகாதேவன் முக்காலத்தையும் அறிந்தான்?
பாண்டவர்களில் ஒருவனான சகாதே வனுக்கு முக்காலமும் அறியும் ஆற்றல் எப்படிகிடைத்தது....? முக்காலமும் தெரிந்திருந்தால், ஏன் போரில் என்னநடக்கும் என்று உடன் பிறந்தவர்களிடம் ஏன் செல்லவில்லை ? பாண்டு உயிர்பிரியும் தருண*த்தில் மகன்கள் ஐவரையும் அனைவரையும் அருகே ......[Read More…]

பக்திப் பாடல்கள்
பக்திப் பாடல்கள்
இந்து ஆன்மிக பக்திபாடல்களை கேட்டு மகிழுங்கள் , தற்போது விஷ்ணுவின் பக்தி பாடல்கள் , பெருமாள் மற்றும் கிருஷ்ணனின் பக்திபாடல்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன, விரைவில் மற்ற கடவுள்களின் பக்தி பாடல்கள் தரப்படும்   விஷ்ணு / பெருமாள் ......[Read More…]